Voetballer

Nieuws

13 okt 2021

Update algemene ledenvergadering vrijdag 15 oktober


Op vrijdag 15 oktober a.s. is er de algemene ledenvergadering. Let op ! De aanvang is om 19.30 uur. De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van Davo. De agenda luidt als volgt :
1. Opening voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Verslag clubkas seizoen 2020-2021
4. Verslag exploitatie seizoen 2020-2021.
5. Verslag kascommissie.
6. Verkiezing kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn : Edwin Mulder (voorzitter), Dinie Westervoorde (secretaris) en Berry Westervoorde (penningmeester).
Aftredend en herkiesbaar als secretaris : Joey van Reem.
Kandidaat nieuwe bestuursleden : Jack Souilljee (als voorzitter), Jan Willem Schepers (als penningmeester) en Rudi Groenink (als bestuurslid algemeen).
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Aangezien een aantal bestuursleden met lange staat van dienst aftreden, belooft het een bijzondere avond te worden. De komst van zoveel mogelijk leden is zeer wenselijk !
Afmelden voor de vergadering kan via info@dvvdavo.nl.

 

Deel dit artikel op social media: