Voetballer

Nieuws

25 sep 2022

Wijziging voetbalpiramide standaardvoetbal


De KNVB ledenraad heeft zaterdag 18 juni 2022 besloten om in een tijdsbestek van 2 seizoenen te komen tot een aanpassing van de voetbalpiramide. Dit leidt tot een aangepaste promotie- en degradatieregeling in de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24. Concreet komt het erop neer dat er binnen het amateurvoetbal met ingang van het seizoen 2022/’23 toegewerkt wordt naar een nieuwe voetbalpiramide die in het seizoen 2024/’25 gerealiseerd zal zijn.

Het aantal poules in de 1e, 2e, 3e en 4e klasse nemen af en in de 5e klasse juist toe.

Vanaf het seizoen 2023/’24 is in de 1e klasse sprake van een gemengde competitie (zaterdag- en zondagteams kunnen in dezelfde poule uitkomen). Voor de 2e klassen en lager geldt de scheiding tussen zaterdag en zondag. Afhankelijk van het totale aanbod wordt per seizoen en per speeldag beoordeeld hoeveel poules op de betreffende speeldag worden geformeerd. Om te voorkomen dat er sprake is van een te groot aantal degradanten vindt de versterkte degradatie plaats over twee seizoenen. Daar waar mogelijk hebben we gekozen om promotie- en degradatie plaats te laten vinden via de nacompetitie. Hierdoor wordt voorkomen dat er te veel teams rechtstreeks degraderen en houden we de competitie langer spannend en hebben meer teams de mogelijkheid om zich door middel van wedstrijden in de nacompetitie te handhaven. Aanvullend heeft de Ledenraad in haar vergadering van 18 juni 2022 ook een besluit genomen over het uitkomen van twee eerste elftallen van dezelfde vereniging. Als een vereniging beschikt over een 1e elftal op de zaterdag en een 1e elftal op de zondag, dan is het voor die vereniging niet mogelijk om met beide teams uit te komen op een niveau waarin sprake is van gemengde competities (1e klassen en hoger). In dat geval is sprake van een blokkade voor uitkomen in en promotie naar de 1e klasse voor het laagst ingedeelde elftal ongeacht op welke speeldag dit betrekking heeft. Deze blokkade is van kracht met ingang van het seizoen 2023/’24. In de onderstaande promotie- en degradatieregelingen is per klasse sprake van rechtstreekse promovendi (kampioenen), maar geldt aanvullend dat de teams die zich verzekerd weten van een periodetitel zich in principe plaatsen voor deelname aan de nacompetitie. Mocht een periodekampioen geen algeheel kampioen worden, dan heeft het dus via de nacompetitie alsnog de mogelijkheid om promotie af te dwingen. Verder is per klasse sprake van meer rechtstreekse degradanten en is de kans aanwezig is dat meer teams als herkansingselftal worden aangemerkt dan men in de voorgaande seizoenen gewend was. De teams die in de eindrangschikking eindigen op een plaats die volgens onderstaande regeling(en) als herkansingsplaats wordt aangemerkt, plaatsen zich voor de nacompetitie en gaan spelen voor handhaving. In de promotie- en degradatieregelingen is beschreven welke teams zich plaatsen voor de nacompetitie; hetzij als periodekampioen, hetzij als herkansingselftal. Daar waar in het verleden sprake was van het opnemen van het wedstrijdschema van de te spelen nacompetities, is dit voor deze promotie- en degradatieregeling achterwege gelaten en volgt deze informatie op een later moment (uiterlijk medio januari 2023).

De promotieregeling voor de 5e klasse luidt :

5e klasse A t/m E

• De kampioenen promoveren naar de 4 e klasse.

 • De periodekampioenen spelen volgens een nog vast te stellen schema samen met de nummers 8, 9 en 10 van de 4 e klassen A t/m G een nacompetitie voor zes plaatsen in de 4 e klasse.

 Voor de klassen/divisies bestaande uit twaalf teams geldt:

 

- Een eerste periode van acht wedstrijden (wedstrijddagen 1 tot en met 8).

- Een tweede periode van zeven wedstrijden (wedstrijddagen 9 tot en met 15).

- Een derde periode van zeven wedstrijden (wedstrijddagen 16 tot en met 22).

Deel dit artikel op social media: