DAVO NIEUWS
NIEUWSARCHIEF SEIZOEN 2009-2010
Week 47
Kaartverkoop 30 Jaar Davo Disco (deel 5)

Zoals wellicht bekend vindt de feestavond 30 Jaar Davo Disco op zaterdag 28 november plaats. Inmiddels is de kaartverkoop in volle gang en deze duurt tot en met zondag 22 november a,s. Kaarten kunnen worden gekocht bij het bestuur of bij de activiteitencommissie.
Kaarten kosten 5 euro per persoon.
Wie kan de kaarten kopen ?
- Leden van Davo vanaf 16 jaar
- Donateurs van Davo vanaf 16 jaar
- Leden van de Club van 50 vanaf 16 jaar
Hoeveel kaarten kan ik kopen ?
U kunt maximaal 2 kaarten kopen. Let wel : de 2e kaart die u koopt is dan voor uw echtgeno(o)t(e) of partner en niet voor zoon, dochter, broer, vriend etc.
De kaarten worden voorzien van naam en daar wordt bij toegang op 28 november op gecontroleerd.
Kaarten zijn niet overdraagbaar.
Het is niet mogelijk om verkochte kaarten door te geven aan een ander.
Bekervoetbal seizoen 2010-2011

Veel wedstrijdsecretarissen zijn al druk in de weer, of beginnen binnenkort, met het plannen van oefenwedstrijden voorafgaand aan de competitie 2010/'11. Handig is het om dan te weten wanneer de bekerwedstrijden gespeeld worden. Aan dubbele boekingen heeft niemand iets. Daarom zijn alle data in bijgaand overzicht op een rijtje gezet.
 
Vergadering jeugdkader op maandag 23 november

Op maandag 23 november is er een vergadering voor alle jeugdtrainers, jeugdleiders en activiteitencommissie jeugd met de jeugdcommissie. Aanvang 19.30 uur.
Agendapunten:
Opening
Ingekomen post
Sinterklaas
Winterstopprogramma
Doorlichting van elk team en/of elftal
Rondvraag
Sluiting
Er kunnen vooraf aan de vergadering ook nog andere agendapunten worden ingebracht.

2008
2006
?
2009
2005
2004
Lucas en Gea
Arne Jansen
Jannes
Stef Ekkel
Week 49
Geslaagde feestavond 30 Jaar Davo Disco

De 5e editie van de feestavond 30 Jaar Davo Disco was uitermate succesvol. Meer dan 100 bezoekers kwamen op de avond af. De avond had een opbouw in de muziekjaren. Te beginnen met de jaren 70 en te eindigen met de huidige muziek. Om 22.00 uur kwam de artiest van de avond, deze keer Rene Becker, bekend van singels als "Jij bent een wonder" en "Als een komeet". De muzikale omlijsting werd verzorgd door OV  Drive In Show. De jonge DJ's voelden de avond prima aan. Foto's van deze avond zijn te zien op de fotopagina van deze website.
Rene Becker
Laatste jeugdtrainingen van het jaar

De winterstop komt er weer aan en zo ook de
laatste trainingen van het jaar.
De laatste trainingen per team :
Donderdag 17 december : Davo A1 en Davo C1
Donderdag 10 december : Davo D1, Davo E1 en Davo F1
Woensdag 09 december : Davo D2, Davo E2, Davo F2 en Davo F3
Op dinsdag 12 januari worden de trainingen weer hervat.

Karel Lassche Kersttoernooi voor pupillen

In de kerstvakantie vindt het Karel Lassche Kersttoernooi voor de pupillen plaats in sporthal Keizerslanden. De Davo teams komen op de volgende data en tijden in actie :
Davo D1 speelt op maandag 21 december van 18.00 uur tot 20.00 uur
Davo D2 speelt op maandag 21 december van 14.00 uur tot 16.00 uur
Davo E1 speelt op dinsdag 22 december van 14.00 uur tot 16.00 uur
Davo E2 speelt op maandag 21 december van 08.00 uur tot 10.00 uur
Davo F1 speelt op dinsdag 22 december van 08.00 uur tot 10.00 uur
Davo F2 speelt op woensdag 23 december van 08.00 uur tot 10.00 uur
Davo F3 speelt op maandag 21 december van 10.00 uur tot 12.00 uur
Voor de iedere poulewinnaar is een beker beschikbaar. Deze wordt direct na afloop van de wedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat uitgereikt aan de aanvoerder.
 D-pupillen: 5 spelers, inclusief 1 doelverdediger
 E-pupillen: 6 spelers, inclusief 1 doelverdediger
 F-pupillen: 6 spelers, inclusief 1 doelverdediger
 Maximum aantal wisselspelers per wedstrijd: 3
 Maximum aantal inzetbare dispensatiespelers per wedstrijd: 2

Zaalvoetbatoernooi voor de pupillen in de winterstop

Tijdens de winterstop komen de pupillenteams in diverse sporthallen in actie.
Davo D1 team A speelt op zaterdag 02 januari van 08.00 uur tot 10.00 uur in sporthal Keizerslanden.
Davo D1 team B speelt op zaterdag 02 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur in sporthal Keizerslanden. (tevens zaaldienst)
Davo D2 team A speelt op zaterdag 02 januari van 12.00 uur tot 14.00 uur in sporthal De Scheg.
Davo D2 team B speelt op zaterdag 02 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur in sporthal De Scheg.
Davo E1 speelt op zaterdag 16 januari van 08.00 uur tot 10.00 uur in sporthal De Kroon.
Davo E2 speelt op zaterdag 19 december van 08.00 uur tot 10.00 uur in sporthal Keizerslanden.
Davo F1 speelt op zaterdag 30 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur in sporthal De Kroon. (tevens zaaldienst)
Davo F2 speelt op zaterdag 30 januari van 12.00 uur tot 14.00 uur in sporthal De Kroon.
Davo F3 speelt op zaterdag 30 januari van 09.00 uur tot 11.00 uur in sporthal De Scheg.
Het aantal spelers:
Een D-team bestaat uit 5 spelers, maximaal 3 wisselspelers en een coach/leider. Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams, elk bestaande uit maximaal 5 spelers waarvan één de doelverdediger moet zijn.
Een team van E en F-pupillen bestaat uit maximaal 6 spelers waarvan één de doelverdediger moet zijn en maximaal 3 wisselspelers en een coach/leider.
Week 50
Vergadering Raad van Elf

Op donderdag 10 december is er een vergadering voor de leden van de Raad van Elf. Aanvang is om 20.00 uur

Voolopig programma Federatie Jaarwisselingtoernooi

Het bestuur van de Federatie heeft een voorlopig programma samengesteld. De reden staat in de volgende mededeling, welke de vereniging toegezonden kregen :


Geachte besturen,
Bijgevoegd het voorlopig programma voor dit seizoen. Het is een voorlopig programma omdat we pas op 10 december duidelijkheid krijgen op de vraag waar we gaan spelen. Omdat een aantal clubs al heeft gevraagd om het programma, zend ik dat nu maar al vast aan iedereen. Zoals gezegd: een difinitief en verzendklaar programma hebben wij niet eerder beschikbaar dan 11 december 2009. Wij verwachten hiervoor uw begrip.
Overigens doen bij Davo de volgende teams mee : Davo 1, Davo DA1, Davo A1 en Davo C1.

Kerstbingo

Op zaterdag 19 december vindt de kerstbingo plaats. De bingo is toegankelijk voor leden, donateurs en leden van de Club van 50 vanaf 16 jaar. De aanvang is om 20.00 uur
Pupillen kerstbingo op zaterdag 19 december

De spelers van Davo D1, Davo D2, Davo E1, Davo E2, Davo F1, Davo F2 en Davo F3 hebben op zaterdag 19 december a.s. een gezellige kerstbingo met leuke prijzen. De aanvang is om 13.30 uur.
Week 51
Jaarwisselingstoernooi in de Scheg en in de Kroon

Gisteravond is het programma voor het 29ste FADO Jaarwisselingstoernooi definitief vastgesteld. Doordat sporthal De Zandweerd is gesloten, moest er voor dit jaar worden gezocht naar een alternatief. Inmiddels is bepaald dat de toernooien voor de jeugd, meisjes en dames zullen worden gespeeld in sporthal De Kroon (W. de Zwijgerlaan, voormalige LTS) en voor het toernooi van de standaardteams (senioren) is sporthal De Scheg het strijdtoneel. De speeldagen zijn nu de dinsdagen 22 december (poule 1 en 2) en 29 december (poule 3 en 4). De finaleduels voor de senioren zijn op zaterdag 2 januari 2010 in De Scheg.
Dinsdag 29 december 2009, Sporthal De Scheg
POULE 3 : De Gazelle, RDC, Davo, Kon. UD
18.30 - 18.49 De Gazelle - RDC
18.50 - 19.09 Davo - Kon. UD
19.10 - 19.29 Kon. UD - De Gazelle
19.30 - 19.49 RDC - Davo
19.50 - 20.09 Davo - De Gazelle
20.10 - 20.29 RDC - Kon. UD
Zaterdag 2 januari 2010, De Scheg, Finalewedstrijden
De poulewinnaars, de nr. 2 van poule 1 en de beste nr. 2 van de poules 2 t/m 4 gaan naar de finale.
(bron www.deventervoetbal.nl)

Eric Whittie geeft bijscholing voor pupillenkader

Op woensdag 16 december geeft onze hoofdtrainer Eric Whittie een
bijscholing voor alle pupillentrainers en pupillenleiders. Hoe moeten de
pupillen getraind worden en hoe ga  je met pupillenvoetbal om. Als docent
van de KNVB weet Eric Whittie dit als geen ander. Aanvang 18.30 uur en de
aanwezigheid van het pupillenkader is zeer gewenst.


Davo leden praten over Davo

Op woensdag 16 december zullen een aantal Davo leden en Davo sponsors onder aanvoering van Eric Whitte praten over Davo. De club staat er financieel kerngezond voor, maar wil meer. De alom gerenomeerde jeugdafdeling nog meer impulsen geven en meer sponsoren binnenhalen. Op deze avond zal er een plan worden uitgestippeld en leden verantwoordelijk worden gemaakt. De uitkomsten zullen t.z.t. op de website worden geplaatst.

Davo blijft sportief

Zoals bekend houdt de KNVB houdt een "klassement" bij van verenigingen die zich te buiten gaan aan onsportief gedrag. Voor een bepaald vergrijp krijgt de betreffende vereniging strafpunten, de zgn. maluspunten.
In de lijst bijgewerkt tot 26-11-2009 komt Davo niet voor. Kortom het gedrag van Davo blijft bijzonder sportief. Overigens kwam Davo in de voorgaande voetbaljaargangen ook niet voor op de lijst. Iets om trots op te zijn !

Eric Whittie
Week 52
Bijscholing pupillenkader krijgt vervolg

Hoofdtrainer Eric Whittie heeft afgelopen woensdag 16 december de eerste bijscholing gegeven aan het pupillenkader. De aanwezige trainers en leiders kregen de dvd "hoe train ik d-pupillen" voorgeschoteld, waarbij Eric Whittie dieper op de materie inging, tips gaf en vragen beantwoordde. In januari krijgt het een vervolg.
Discussieavond levert wat op

Afgelopen woensdag 16 december hebben een aantal Davo leden uit diverse geledingen binnen de club gediscuseerd over een tal van onderwerpen. De avond stond onder leiding van Eric Whittie. Belangrijkste onderwerp was het aanboren van geldbronnen. Hoewel Davo financieel kerngezond is, zal meer sponsorinkomsten de kwaliteit van de club verbeteren. Ron Brussaard en Eric Whittie gaan een sponsorcommissie vormen die uit 5 personen zal bestaan. Tevens wordt er een offensief ingezet om Davo te promoten. Hiermee wordt getracht het ledental omhoog te krijgen. Verder werd er gepraat over de analyse van de club, welke momenteel wordt gemaakt door Jasper Nijdeken van Hogeschool Windesheim. Ook kwam de ontwikkeling op sportpark de Zandweerd aan de orde. Heeft dit t.z.t. ook consequenties voor sportpark de Rielerenk ??? Davo wil voorbereid zijn op de nabije toekomst.
Bestuur een aanwezigen spraken na afloop van een nuttige bijeenkomst. Een vervolg komt er zeker.
Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt al haar leden, donateurs en leden van de club van 50 uit voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 09 januari 2010. Aanvang 20.00 uur. Met de nieuwjaarstoespraak, huldigingen en discomuziek.
Wedstrijden Davo om de Telstar Cup

In januari 2010 beginnen de wedstrijden op de Telstar Cup, het officieuze voetbalkampioenschap van Deventer. Davo speelt in groep C. Het programma :
zo 10 januari 2010 - 14:00 Schalkhaar - Colmschate
do 14 januari 2010 - 20:00 Schalkhaar - Davo
do 14 januari 2010 - 20:00 RDC - Diepenveen
zo 17 januari 2010 - 14:00 Davo - Diepenveen
wo 20 januari 2010 - 20:00 Diepenveen - Colmschate
do 21 januari 2010 - 20:00 RDC - Davo
zo 24 januari 2010 - 14:00 Davo - Colmschate
zo 24 januari 2010 - 14:00 Schalkhaar - RDC
do 28 januari 2010 - 20:00 Diepenveen - Schalkhaar
za 30 januari 2010 - 20:00 Colmschate - RDC
Geen successen op Karel Lassche toernooi van maandag 21 december, maar het was wel de moeite waard !

Drie Davo jeudteams speelden op 21 december in sporthal Keizerslanden het Karel Lassche toernooi. Herman Scholten maakte het verslag van de F3 en Edwin Mulder maakte het verslag van D2 en D1.

's Morgens om 08.30 uur gaat bij mij en de meeste ouders van de F3 de wekker. Nog met slaap in de ogen kijk ik naar buiten en zie dat het weer gesneeuwd heeft, maar ga toch proberen om er op mijn fiets doorheen te komen.
De F3 moet om 10.00 uur deelnemen aan het Karel Lassche Toernooi. Daar aangekomen om 09.45 uur zag ik dat iedereen er al was op 1 na (foutje Dinie) en ze al met Carla mee waren om om te kleden. Om 10.00 uur was het dan zover Davo F3 moest hun eerste wedstrijd in de zaal spelen en wel tegen Schalkhaar F10. De scheidsrechter gaf het beginsignaal en de wedstrijd begon. In het begin waren de meeste kansen voor Schalkhaar maar door goed te verdedigen en goed keepers werk van Sylvester hield Davo stand. Ze kwamen beter in de wedstrijd en kregen ook kansen. Davo had door dat de keeper van Schalkhaar niet ver kon gooien en maakte het Schalkhaar moeilijk. De keeper van Schalkhaar gooide de bal in de voeten van Javin die deze kans goed afmaakte 1 - 0. Met nog 1 minuut op de klok bleef Davo goed stand houden, dus de eerste wedstrijd was gewonnen. Om 10.35 uur moesten ze de tweede wedstrijd spelen tegen Kon.UD F3. De wedstrijd ging gelijk op maar Kon. UD kwam met 1 - 0 voor. Weer had Javin een goede kans, ouders dachten doelpunt, maar de scheidsrechter zei doorgaan dus bleef het 1 - 0 voor Kon.UD. De 3de wedstrijd was tegen Diepenveen F5 die kansloos werd verloren met 3 - 0. Die jongens waren een beetje beter maar dat maakte Davo F3 niets uit. De laatste wedstrijd was tegen Sallandia F3. Deze wedstrijd ging gelijk op, maar toch verloren ze deze wedstrijd met 1 - 0.
Ik wil toch even de trainster, de leidster en de spelers Jaden - Javin - Owen - Milan - Danisha - Ramon en Sylvester een compliment geven voor dit resultaat. Heel goed gedaan jongens en meisje.
Afz. Herman Scholten,
Wedstrijdcoördinator Jeugd DVV Davo.

Ik dacht, ik zal Youri matsen. Hoeft ie niet helemaal op de fiets van Colmschate naar Keizerslanden. Kon ik  uiteraard gelijk de verrichtingen van Davo D2 aanschouwen. En na 4 wedstrijden zonder tegendoelpunt (goed gedaan Joep !) toch geen eerste geworden. Dat is jammer. Het toernooi begon prima. De eerste wedstrijd werd meteen gewonnen. Door een doelpunt van Dylan van de den Berg won Davo D2 met 1-0 van Diepenveen D4.  Ook de 2e wedstrijd werd in winst omgezet. Eric Rus scoorde de 1-0 in de wedstrijd tegen Colmschate D5. Davo D2 ging samen op kop met het sterke Diepenveen D3. De 3e wedstrijd werd een waar kansenfestival. Tegen Helios D4 werden talrijke kansen gemist, zodat de score op 0-0 bleef steken. De laatste wedstrijd in de poule was de beslissende. Davo D2 moest winnen van Diepenveen D3 om 1e te worden in de poule. Diepenveen D3 begon beter aan de wedstrijd, maar de tactische variant van Youri om Eric Rus in de spits te zetten werkte wel. Jammer dat Dylan van den Berg in de slotseconde een prima kans miste, anders waren we eerste geworden. Het bleef 0-0. Meisjes en jongens van Davo D2 : jullie hebben het prima gedaan en er hard voor gewerkt !
Twee uur later begon Davo D1 aan het Karel Lassche toernooi. Op de korste dag van het jaar was het al pikkedonker, het begon weer te sneeuwen en het was ijzig koud. Dan is het in de sporthal goed vertoeven. De trainers hadden enkel de 1e jaars D geselecteerd. De eerste wedstrijd was tegen de Gazelle D1. Onze buren speelde de gehele wedstrijd in hun sterkste formatie en trokken aan het langste eind. Davo D1 speelde helemaal niet verkeerd, maar de snelle uitvallen van de Gazelle D1 waren gevaarlijker : 1-0 verlies.  De 2e wedstrijd eindige in 1-1 tegen Diepenveen D2. Ilyas Yurukel scoorde, maar wat had hij een pech zeg : 2x tegen de paal. De 3e wedstrijd was niet goed. CJV;ers D1 was veel beweeglijker en won dan ook verdiend met 0-3. Davo D1 moest toch wat goeds laten te zien en dat kon mooi in de wedstrijd tegen Schalkhaar D4. Onze jongens waren heer en meester, Quint Mulder scoorde de 1-0, maar wat werden er een kansen gemist. Schalkhaar D4 wist wel te scoren : 1-1 eindstand. Helaas er zat niet meer in vandaag.
Afz. Edwin Mulder
Karel Lassche toernooi op dinsdag 22 december : Davo E1 pakt de eerste plaats !

We moesten om half 2 in de sporthal Keizerslanden zijn voor het Karel Lassche toernooi. Onze eerste wedstrijd was om 5 voor half 3
tegen Colmschate E3 die wonnen we met 1-0. Dat zou de enige tegenstander waar wij het moeilijk mee zouden krijgen. Daarna moesten we tegen CJV'ers E3 die we met 2-0 wonnen. Toen de derde wedstrijd die was tegen Helios E6 die wij met 3-0 wonnen. De laatste wedstrijd moesten we tegen Diepeveen E3. die met maar liefst 6-0 werd gewonnen. Conclusie : Davo E1 heeft het Karel Lassche toernooi gewonnen. Van harte gefeliciteerd jongens met dit resultaat !
Verslaggever herman scholten