DAVO NIEUWS
Week 37

Geen alcohol meer buiten het clubhuis

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) wil het alcoholgebruik langs de lijn bij amateurwedstrijden volledig aan banden leggen.
Daartoe is dit seizoen verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven. Waarnemers van de KNVB zien streng toe op de naleving van het alcoholverbod.
Bij overtredingen van het huishoudelijke reglement zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. De straffen variëren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan.
"De regels ten aanzien van alcoholgebruik langs de lijn bestaan al enige tijd", legde KNVB-woordvoerder Rob de Leede vrijdag uit. "Tot aan dit seizoen was echter sprake van gedoogbeleid. Daar is nu een einde aan gekomen. Met ingang van dit seizoen worden overtredingen aan de tuchtcommissie voorgelegd."
Het drinken van limonades of andere niet-alcoholische dranken uit flessen of glazen staat de KNVB vanaf dit seizoen evenmin nog toe. "Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, moet in plastic of kartonnen bekers worden geserveerd", legde De Leede uit. "Dat is wel zo veilig. Als de club over een vergunning beschikt voor een terras, mag daar nog wel alcohol worden genuttigd. Alleen echter als die ruimte is afgebakend en als de drank niet uit glazen of flessen wordt gedronken."
Volgens De Leede is er in principe niets mis met mensen die keurig een biertje drinken op en rond een voetbalveld. "Maar lieden die te veel drinken, kunnen toch wat anders reageren op gebeurtenissen tijdens de wedstrijd dan nuchtere toeschouwers. In het verleden hebben we meerdere incidenten onder het publiek gehad waarbij alcohol in het spel was. Dat heetgebakerde gedrag willen we met dit aangescherpte beleid zoveel mogelijk voorkomen."

Kaartverkoop Feestavond 90 jarig Jubileum


Op donderdag 4 en 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur en op zondag 7 en 14 oktober van 12.00 tot 17.00 uur kunt U zich inschrijven voor de entreekaarten voor onze feestavond van het 90 jarig bestaan op 12 januari 2008. Dit omdat we zodoende op tijd een overzicht hebben hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. Kaarten kosten € 5,-- per stuk (dat is dan tevens een lot), m.m.v. diverse artiesten. Wees er op tijd bij, want vooral dit keer geldt: Vol = Vol!! Toegang uitsluitend voor leden en donateurs vanaf 16 jaar. Hierop zal geen enkele uitzondering gemaakt worden!!

Barbecue avond selectie

Op vrijdag 14 september is er een barbecue avond voor de selectie/staf met partners en genodigden. De aanvang is om 21.00 uur.

Davo D1 wint bekerwedstrijd

Op woensdag 12 september heeft Davo D1 haar de 2e bekerwedstrijd gewonnen. Tegen AGOVV D2 werd het 1-10 voor onze jongens. Op zaterdag 20 oktober bepalen Davo D1 en Victoria Boys D1 wie er naar de 2e ronde gaat. Beide teams hebben 6 uit 2.

Overleg hoofdtrainer Eric Whittie met alle jeugdtrainers

Op dinsdag 18 september is er een overleg tussen onze hoofdtrainer Eric Whittie en ALLE jeugdtrainers. De aanvang is om 21.00 uur.
Het is de bedoeling dat alle jeugdtrainers ook aanwezig zullen zijn.
Week 38
Grote clubactie van start gegaan

We zijn weer begonnen, de leden van Davo kunnen met ingang van deze week starten met de voorverkoop van de loten.
Alle jeugdleden worden verzocht voorzover zij nog niet in het bezit zijn van inschrijflijsten, deze op de trainingsavonden of zaterdag af te halen in de commissiekamer van ons clubhuis.
Doel van deze grote clubactie is de vereniging een cadeau aanbieden ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van onze club in Januari 2008.
De leden worden verzocht om zoveel mogelijk loten te verkopen, deze kosten € 2,50 waarvan € 2,00 rechtstreeks naar de clubkas gaat.
Dus tel uit onze winst bij een verkoop van 500 loten.
In het magazine die diverse jeugdleden reeds hebben ontvangen staat bij de intekenlijst bovenaan een foutje, wij verkopen de loten voor contant geld en dit wordt pas betaald bij aflevering van de loten.
Niet met automatische incasso zoals in het magazine staat, dit kun je doorstrepen.
Dus alles nog even op een rijtje:
1.    Deze week (vanaf 17 september) starten we met de voorverkoop loten van de GROTE CLUBACTIE.
2.    De loten dienen pas betaald te worden bij aflevering.
3.    Je kunt de loten blijven verkopen tot en met 1 November.
4.    Na 3 Oktober worden de loten door de leden afgeleverd en betaald.
5.    Trekking van deze actie vindt plaats op 22 November 2007.
6.    Geef wekelijks jou stand van het aantal verkochte loten door aan
Berry Westervoorde zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden hoeveel loten we nodig zijn om de kopers te voorzien.
Oproep aan alle ouders/verzorgers van onze jeugdleden:
Stimuleer en motiveer uw kind om zoveel mogelijk loten te verkopen, als ze nog te klein zijn om langs de deur te gaan loop dan op een woensdagmiddag als ze vrij zijn van school eens keer met ze mee, en help zo deze actie tot een succes te maken.
Immers het cadeau wat zal worden aangeboden heeft betrekking op de hele vereniging, dus ook rechtstreeks op uw kind dat bij Davo voetbalt en traint.
Om het geheel voor onze jeugdleden aantrekkelijk te maken zullen er diverse prijzen beschikbaar zijn voor de beste loten verkopers, dus doe je best en verkoop zoveel mogelijk loten.
Voor vragen en of informatie kan men terecht bij Berry Westervoorde of de trainer/leider van het team waar uw kind in speelt.

Trainersbijeenkomst succesvol

Afgelopen dinsdag 18 september is onze hoofdtrainer Eric Whittie begonnen met een voorlichting/scholingsprogramma voor al onze jeugdtrainers. Het was een succesvolle en zeer informatieve bijeenkomst. De 2e sessie staat gepland voor dinsdag 2 oktober a.s.
Week 39
Smit & Co stopt als sponsor Davo

Autodealer Smit & Co stopt aan het eind van het seizoen als sponsor van Davo. De Opel en Chevrolet dealer was de afgelopen 3 seizoenen de rugsponsor van Davo 1. Het bestuur zal op zoek gaan naar een nieuwe sponsor. De gesprekken met de overige sponsors van de sponsorgroep Davo 1 zal de komende maand plaatsvinden.

2e Sessie Eric Whittie met het jeugdkader op dinsdag 2 oktober

Hoofdtrainer Eric Whittie heeft op dinsdag 2 oktober wederom een onderhoud met alle jeugdtrainers en jeugdleiders. Aanvang 21.00 uur. Elke jeugdtrainer en jeugdleider wordt geacht hierbij aanwezig te zijn.

Algemene ledenvergadering op 15 oktober

Op maandag 15 oktober vindt de algemene ledenvergadering plaats. De aanvang is om 20.00 uur en is enkel toegankelijk voor leden vanaf 16 jaar.
De agenda :
01.  Opening voorzitter
02.  Ingekomen stukken
03.  Verslag algemene ledenvergadering 2006
04.  Verslag clubkas
05.  Verslag en verkiezing kascommissie
06.  Verslag jeugdafdeling
07.  Bestuursverkiezing *
08.  Mededelingen
09.  Rondvraag
10.  Sluiting
* De bestuursleden Edwin Mulder (voorzitter), Dinie Westervoorde (secretaris), Carla Bruggeman (penningmeester) en Henk Jonkman (algemene zaken) zijn alle aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 7 oktober schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

Help mee aan de website !

Op de website willen we graag allemaal foto's, wedstrijdverslagen etc. zien. Daar kunnen de trainers, leiders, spelers en ouders aan meehelpen !! Stuur (team)foto's, verslagen etc. op naar de webmaster (ewjmulder@hetnet.nl)
Week 40
Feestavond op zaterdag 20 oktober

Als opwarmer voor ons jubileum is er op zaterdag 20 oktober a.s. een feestavond voor leden en donateurs vanaf 16 jaar. Aanvang om 20.00 uur. Met medewerking van Moespot Drive In.

Jeugdafdeling groeit

De jeugdafdeling van Davo groeit maar door. Vooral bij de E en F pupillen is er sprake van een behoorlijke aanwas. Daarom zoekt de jeugdcommissie kader op zowel bestuurlijk als technisch niveau. Wil je zitting nemen in de jeugdcommissie, jeugdtrainer of jeugdleider worden ? Neem dan contact op met Berry Westervoorde, tel. 634343.

Blijf de acties steunen !!

Momenteel lopen er 2 acties bij Davo om geld in te zamelen. De pupillen zijn druk bezig met het verkopen van loten voor de Grote Clubactie. Stel ze niet teleur indien zij bij u aankloppen. Verder is er de muntenactie bij C1000. Buiten de grote verenigingen scoort Davo behoorlijk. De actie loopt nog door tot december. Daarna wordt het sponsorbedrag bekend gemaakt.

Lagere elftallen kunnen trainen

Spelers van het 3e, 4e en 5e die willen trainen, kunnen dit doen met het 2e elftal op dinsdag en donderdag vanaf 20.00 uur.
Week 41
Tussenstand sponsoractie C1000

Inmiddels is de sponsorcatie van C1000 5 weken aan de gang en is er een tussenstand gemaakt. Hieronder de stand van C1000 aan de Flora.

01.  Helios                              
02.  SV Schalkhaar                
03.  SV Colmschate              
04.  Deventer IJsclub              
05.  Sportv. ex hartpatienten  
06.  Go-Ahead                        
07.  Devolco'88                      
08.  Tennisclub Colmschate  
09.  Budo Vereniging              
10.  TV Lettele                        
11.  de Gazelle                      
12.  Davo                                
13.  De Zwaluwen                    
14.  Judo Schalkhaar              
15.  Karro Deux                        

De sponsoractie duurt 13 weken lang. De schatting is dat het sponsorbedrag van Davo uiteindelijk een kleine € 600,00 zal gaan worden.

Belangrijke vergadering jeugdtrainers en jeugdleiders op maandag 22 oktober

Het bestuur nodigt de jeugdcommissie, jeugdleiders en jeugdtrainers uit voor een vergadering op maandag 22 oktober a.s. om 20.00 uur. Het jeugdkader moet het als een verplichting zien om deze vergadering bij te wonen.

Zaalvoetbal tijdens de kerstvakantie

Tijdends de kerstvakantie er weer volop zaalvoetbal. In sporthal de Zandweerd wordt het alom bekende Federatie Jaarwisselingtoernooi afgewerkt. Davo heeft ingeschreven met Davo 1, Davo A1 en Davo B1.
In sporthal Keizerslanden vindt het Karel Lassche Kersttoernooi voor de pupillen plaats. Davo heeft ingeschreven met Davo D1, Davo E1, Davo E2, Davo E3, Davo F1, Davo F2 en Davo F3.  De speeldata van dit toernooi zijn 24, 27 en 28 december.

Silvester party

De activiteitencommissie onderzoekt of het haalbaar is een Silvester Party te houden bij Davo.
Een intekenlijst voor leden en donateurs hangt in het clubhuis.

€ 615,03
€ 545,60
€ 508,61
€ 490,27
€ 401,18
€ 372,41
€ 333,45
€ 313,88
€ 239,46
€ 237,52
€ 231,91
€ 226,67
€ 171,26
€ 162,52
€ 152,09
Week 42
Diverse jeugdteams Davo verder in de beker

Op 20 oktober stonden de laatste poulewedstrijden bekervoetbal jeugd op het programma. Davo A1 en Davo F2 speelden niet, want zij kwamen uit in een poule van 3 teams. Overigens waren beide Davo teams al uitgeschakeld. Davo B1 was reeds geplaatst door  de eerste 2 wedstrijden te winnen. De wedstrijd tegen Sallandia B1 was daarom een nuttige oefenwedstrijd die met 2-3 werd verloren. Voor Davo D1 stond er heel wat op het spel. Tegen directe concurrent Victoria Boys D1 was een remise voldoende. Het werd een bloedstollende 6-6 en daarmee is ook Davo D1 verder. Davo E1 had genoeg aan een gelijkspel om verder te bekeren, maar won overtuigend met 9-1 van Lettele E1. Davo E2 was reeds uitgeschakeld, maar won nu de bekerwedstrijd wel : 1-5 tegen Schalkaar E8. Davo F1 moest naar concurrent Voorst F1. Ook hier had Davo genoeg aan een gelijjkspel. Het werd een moeilijke pot. Onze F1 kwam 2x achter, maar won uiteindelijk met 2-4 en bekert verder. Davo F3 had nog een zeer kleine theoretische kans. Het bekeravontuur was na de 5-0 nederlaag tegen Eerbeekse Boys F7 over.

Baaldagen senioren : hoe werkt het ?

De snipperdagregeling - ook wel baaldagregeling genoemd - geldt voor alle teams die uitkomen in de categorie B.
Ieder team in die categorie kan eenzijdig - dus zonder toestemming van de tegenstander - twee keer per jaar uitstel aanvragen voor het spelen van een competitiewedstrijd.
Er is wel een aantal beperkingen aan deze regeling. Zo mag aan het begin en aan het einde van het seizoen geen snipperdag worden aangevraagd. De regeling geldt van 1 oktober tot 1 maart. Verder mag ook op beker- en/of inhaaldagen geen snipperdag worden aangevraagd.
Het in onderling overleg (dus met goedkeuring van beide verenigingen) verplaatsen van een wedstrijd die op een beker- en/of inhaaldag is vastgesteld, is wel toegestaan. Hierbij moet wel de competitieleider - voorafgaand aan de wedstrijddag - over de wijziging worden geïnformeerd.

Lees wekelijks Voetbal International en steun je club!

DVV Davo doet mee aan een speciale actie van Voetbal International, de KICK-OFF ACTIE. Als club kunnen we hierdoor gratis een ballenpakket ontvangen, wat natuurlijk altijd welkom is.
Omdat we als club mee doen kan Voetbal International onze leden een speciaal aanbod doen om eens zeer voordelig kennis te maken met het grootste voetbalblad van Nederland. En als jij je aanmeldt voor deze kennismakingsactie, dan levert dat de club ook wat op. Want voor iedere tiende aanmelding ontvangt DVV Davo gratis een bal van het topmerk Select!
Bovendien maakt de club kans op een volledig verzorgde voetbalclinic voor de jeugd van een bekende trainer. Doe dus mee, want het is natuurlijk ook hartstikke leuk om wekelijks alles over voetbal te lezen en daarmee je club te steunen!
Binnenkort neemt Voetbal International contact op met je op om te kijken of je geïnteresseerd bent.

Contributie gaat met 3% omhoog

Ingaande de maand november gaat de contributie met 3% omhoog. Enkele jaren geleden is besloten dat deze verhoging jaarlijks geldt. Uiteraard heeft dit te maken met stijgende kosten en vaste lasten.

Reminders :

* Op maandag 22 oktober vergadering jeugdkader met bestuur om 20.00 uur
* Denken de jeugdspelers aan het inleveren van het geld van de Grote Clubactie ?

Davo jeugd naar Go-Ahead Eagles

De jeugdafdeling gaat vrijdag 19 oktober naar de wedstrijd Go-Ahead Eagles tegen FC Omniworld. Verzamelen om 19.30 uur bij de hoofdingang aan de Vetkampstraat.
Week 43
JEUGDKAMP 2008

Deze week worden de formulieren uitgereikt voor het jeugdkamp 2008. Het ligt in de bedoeling om voor de 3e keer naar Lingen in Duitsland te gaan.
Het jeugdkamp is voor iedereen bestemd, dus van de A t/m de F jeugd. Omdat het leeftijdsverschil groot is, werkt ieder team op het kamp zijn eigen programma af. De kosten bedragen € 55,00 p.p. In de brief staat verdere informatie.
Aangezien er veel nieuwe jeugdleden bij Davo zijn gekomen, is het te begrijpen dat ouders vooraf de nodige informatie willen hebben. U kunt deze verkrijgen bij Berry Westervoorde en/of Edwin Mulder. Uiteraard kunt u ook bij de eigen leider informatie krijgen.
Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk kinderen meegaan. Wanneer (bijna) een heel team meegaat, is de drempel veel kleiner. Ook kinderen van 6 jaar kunnen zich prima vermaken op het kamp. Dat is in het verleden wel gebleken.
De strookjes voor het kamp moeten uiterlijk zaterdag 10 november weer bij de leider worden ingeleverd.

CONTRIBUTIE

Ingaande de maand november zal de contributie met 3% worden verhoogd. De nieuwe maandbedragen worden :

Senioren      
Junioren        
Pupillen        
Futsal              
Veld en futsal        
Niet spelend        
Niet spelend dames    
Donateur        
€ 11,33
€ 9,78
€ 8,75
€ 9,78
€ 15.45
€ 8,75
€ 6,18
€ 25,00 per jaar
Week 44
Eric Whittie geeft op 6 november (bij)scholing aan jeugdkader

Op dinsdag 06 november vervolgt onze hoofdtrainer Eric Whittie de (bij)scholing aan het jeugdkader van Davo. Deze keer wordt er een training aan Davo D1 gegeven. Zowel jeugdtrainers als jeugdleiders worden in trainingspak om 18.00 uur bij Davo verwacht.

Actie Voetbal International

De actie van het weekblad Voetbal International heeft voor onze club 4 wedstrijdballen opgeleverd !!

Sponsoractie C1000

Het opgebrachte geld voor Davo in de weken 42 en 43 hebben respectievelijk € 49,32 en € 45,26 opgebracht. De score voor Davo tot op heden is € 321,14. De telling van week 41 is niet bekend.

Clubhuisgebeuren

Het bestuur is momenteel druk doende om de vragen vanuit de jaarvergadering ten uitvoer te brengen. Dit jaar komt er een koffieautomaat, een kassa en wordt het achter de bar een stuk fraaier.

Sponsoren

Het bestuur trekt de maand november uit voor gesprekken met de sponsorgroep van Davo. Zoals bekend lopen alle contracten komende zomer af. Zodra er nieuws is wordt u via de mediakanalen van Davo op de hoogte gehouden