DAVO NIEUWS
Week 36
Turkse Kracht A1 - Davo A1 op Davo veld

De bekerwedstrijd Turkse Kracht A1 - Davo A1 van zaterdag 6 september wordt op het Davo veld gespeeld. Turkse Kracht mag namelijk nog niet op de velden.

Schoonmaken op woensdag 17 september

De kantine van Davo moet nodig een flinke schoonmaakbeurt krijgen. Op woensdag 17 september vanaf 19.00 uur wordt er begonnen met de "grote schoonmaak".  Het bestuur zoekt damens (heren mag ook) die willen meehelpen. We hopen op ongeveer 15 personen. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij Dinie Westervoorde, tel. 634343.
Vele handen maken licht werk !!

Bericht van de Deventer Sportraad over de sportaccommodaties
Er staat in het voor ons liggende sportjaar heel wat te gebeuren op het gebied van de
sportaccommodaties in de gemeente Deventer. Ondanks dat het integrale onderzoek naar de
buitensportaccommodaties door het bureau Hopman & Andres,nog niet gepubliceerd is heeft de
gemeente toch al laten weten uitvoering te willen geven aan de volgende plannen:
 Pickwick Players,de rugbyclub,verhuist van de Rielerenk naar Keizerslanden en gaat daar
spelen op de velden van de voormalige voetbalclub Daventria.Op deze locatie is ook de jeugd
van Go-ahead Eagles nog een aantal jaren actief geweest.
 De gemeente heeft tennisvereniging de Schapekolk in overweging gegeven om ook te
verhuizen naar sportpark Keizerslanden, de leden schijnen niet onverdeeld positief te zijn.
 Door de verhuizing van Pickwickplayers ontstaat er voor de voetbalclubs op de Rielerenk
mogelijkheid tot expansie. Hoe is nog niet echt duidelijk,mogelijk een extra kunstgrasveld dat
dan gebruikt kan worden door alle verenigingen.
 AV Daventria 1906 krijgt een nieuwe toplaag op de kunststofatletiekbaan die in 1990 in gebruik
is genomen en toen de sintelbaan uit 1964 verving.
 Sportpark Zandweerd wordt opnieuw ingericht in eerste instantie zijn de plannen van de
gemeente door de verenigingen afgeblazen zij komen nu met een eigen plan.
In bovengenoemd lijstje ontbreekt helaas nog de definitieve beslissing m.b.t. de overkapping van
ijsbaan de Scheg. Gemeente heeft hier ca.€.3 milj. voor gereserveerd maar de gemeenteraad wil een
betere financiële onderbouwing. Hopelijk betekent deze vertraging niet dat de Scheg veel bezoekers
gaat verliezen aan de overkapte baan in Enschede,die dit winterseizoen open gaat….
Ook is nog niet bekend wat er met het sportpark van DSC in Diepenveen gaat gebeuren, mogelijk is
dit in het onderzoek van Hopman &Andres nader uitgewerkt.
Week 37
Grote Clubactie

De Grote Clubactie is weer van start gegaan. Jeugdleden van Davo gaan weer de boer op om de loten te verkopen. De loten kosten € 2,50, waarvan € 2,00 in de clubkas gaat. Stel onze jeugdleden niet teleur !!

Vergaderingen jeugdafdeling


Zaterdag 13 september :
Trainersoverleg A,B,C junioren met Eric Whittie en Gertie de Vries.
Aanvang : 09.00 uur.
Maandag 15 september :
Jeugdcommissie met pupillentrainers en pupillenleiders
Aanvang : 20.00 uur
Donderdag 18 september :
Jeugdcommissie met juniorentrainers en juniorenleiders.
Aanvang 20.15 uur.

Kledingmarkt op zaterdag 27 september

Op zaterdag 27 september van 10.30 uur tot 14.00 uur vindt bij Davo de kledingmarkt plaats. Davo leden kunnen shirtjes, broekjes e.d. kopen tegen een zeer gereduceerde prijs. De moeite waard om eens te komen kijken.
Spelers krijgen de gelegenheid hun shirt van vorig seizoen voor € 5,00 te kopen. En natuurlijk is de kleding handig voor de trainingen !

Kimberley Tuinenga in KNVB selectie

Davo D1 speelster Kimberley Tuinenga is uitgenodigd voor 2 selectiewedstrijden meisjes onder 13 jaar regio Apeldoorn.
De selectiewedstrijden zijn op woensdag 10 september in Klarenbeek en woensdag 17 september in Ede.
We wensen haar natuurlijk veel succes !Club van 50

Het fraaie bord van de Club van 50 hangt inmiddels in het clubgebouw. Binnenkort worden de naamplaatjes van de leden op het bord gehangen.
Wellicht voor u een sein om ook lid te worden van de Club van 50. U betaalt € 50.00 per jaar. Aanmeldingsformulier is te vinden op deze website. Het formulier is ook te verkrijgen bij het bestuur.
De Club van 50 is voor doeleinden voor de gehele vereniging.

Eindelijk : Het boek over jeugdvoetbal van binnenuit

Zojuist is verschenen: Vaders langs de lijn, het boek dat van binnenuit vertelt wat er met je gebeurt wanneer je als goedwillende ouder plots als voetbalcoach langs het veld komt te staan. Er doen zoveel verhalen de ronde over het jeugdvoetbal, overheidscampagnes worden ingezet, maar hoe is het om er werkelijk midden in te staan?
Vaders langs de lijn vertelt het verhaal van Achilles E5, een team vol bescheiden talenten, die zo hun stinkende best doen, maar keer op keer van het veld worden geveegd. We volgen Sven, Joost, Jeroen en Douwe en hun ouders tot aan een zonnig zaterdagmiddag in de C7. Met de vrolijke karavaan naar de uitwedstrijden, de trots bij het eerste doelpunt van je kind, partijdige scheidsrechters, agressieve ouders, de adhd-spits, de brullende coaches, verregende toernooien en de pijn van het niet geselecteerd worden. Vaders langs de lijn brengt het zoals het is. Een verhaal vol hilariteit en ontroering.
Daarnaast vertelt het boek over de invloed van het profvoetbal op de jonge spelertjes en hun ouders, maar ook op de clubs. Vaders langs de lijn gaat over ambities en dromen, en over de impact van voetbal op ons leven, met als hoogtepunt de indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst voor de overleden FC Utrecht-speler David di Tommaso in stadion de Galgenwaard.
Veel kinderen dromen ervan een beroemd voetballer te worden. Veel ouders dromen stiekem mee. Het jeugdvoetbal is vaak een rauwe confrontatie van droom en werkelijkheid. Voor de spelers, maar ook voor hun ouders. Daarom is Vaders langs de lijn ook een indringend boek over opvoeden en loslaten.
Koen Vergeer
Vaders langs de lijn
Uitgeverij Atlas

Lagere elftallen allen door in de beker

De lagere elftallen (Davo 2, Davo 3 en Davo 4) zijn allen door in de beker. De knock out fase begint in oktober a.s.

Elders op deze website.....

De fotopagina is aangepast en overzichtelijker geworden. Verder is de linkpagina uitgebreid. Volg ook de pagina agenda voor evenementen e.d. op korte en lange termijn.

We gaan weer beginnen met 4 jarigen

De jeugd gaat weer een start maken met 4 jarigen. Heeft uw zoon of dochter interesse ? Neem dan kontakt op het hoofd afdeling jeugd Gertie de Vries, tel. 0570-880120.Kimberley Tuinenga
Week 40
Algemene ledenvergadering op maandag 06 oktober

De algemene ledenvergadering vindt plaats op maandag 06 oktober. Aanvang 20.00 uur.
Enkel toegang voor leden vanaf 16 jaar.
Agenda :
01.    Opening voorzitter
02.    Ingekomen stukken
03.    Verslag jaarvergadering 2007
04.    Verslag clubkas
05.    Verslag exploitatie
06.    Verslag en verkiezing kascommissie
07.    Verslag jeugdafdeling
08.    Bestuursverkiezing *
09.    Mededelingen
10.    Rondvraag
11.    Sluiting
* Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar : Edwin Mulder (voorzitter), Dinie Westervoorde (secretaris), Carla Bruggeman (penningmeester) en Henk Jonkman (algemene zaken).
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.
Bij verhindering moeten de leden zich verplicht afmelden bij de secretaris.

30 Jaar Davo Disco (deel 4) op zaterdag 18 oktober

De grote Davo feestavond 30 Jaar Davo Disco wordt gehouden op zaterdag 18 oktober. Clubhuis open vanaf 19.30 uur. Met muziek uit de jaren 70, 80, 90 en muziek van nu. Kaarten kosten 5 euro en zijn te verkrijgen bij de activiteitencommissie. Toegang voor leden, donateurs en leden van de club van 50 vanaf 16 jaar. Let wel : vol is vol !

Jeugdkamp 2009

In 2009 gaat de jeugd wederom op kamp naar Lingen in Duitsland. De jeugdspelers moeten uiterlijk 4 oktober de strookjes inleveren bij hun leider.

Kimberley Tuinenga definitief in KNVB selectie

Davo D1 speelster Kimberley Tuinenga is definitief geselecteerd in de KNVB selectie regio Apeldoorn onder 13 jaar. Van harte gefeliciteerd !!

Bericht van KNVB over de leeftijdsgrenzen

De afgelopen weken worden we geconfronteerd met vragen over de leeftijdgrenzen en dan met name over de deelname van jongens of meisjes aan wedstrijden van de seniorenelftallen. Los van de vragen hieromtrent zijn er ook verenigingen die menen dat hiervoor geen beperkingen gelden en laten meisjes of jongens ongeacht de leeftijd deelnemen aan senioren wedstrijden.
We vinden het echter niet juist om in deze fase van de competitie die overtredingen voor te leggen aan de Tuchtcommissie ook al omdat we van mening zijn dat dergelijke situaties onbewust ontstaan. Maar toch willen we alle verenigingen er met klem op wijzen dat men rekenschap dient te houden met de hiervoor opgestelde regelgeving. Hierbij een uittreksel van het betreffende artikel in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.
Artikel 9 - Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden.
Een speler mag slechts aan wedstrijden uitgeschreven of goedgekeurd door het desbetreffende bestuur deelnemen, indien:
c. hij voor zover het wedstrijden van senioren betreft ten minste 15 jaar oud is. De leeftijdsgrens van 15 jaar kan worden teruggebracht tot 14 jaar voor door het desbetreffende bestuur speciaal aangewezen wedstrijden;
Ingeval er behoefte bestaat om jongens of meisjes met een leeftijd jonger dan 15 jaar te laten deelnemen aan wedstrijden van de senioren, dient derhalve officieel dispensatie te worden gevraagd bij het bestuur van de KNVB district Oost.
Door middel van deze brief willen wij u er op wijzen dat er vanaf heden strengere controles zullen plaatsvinden op basis van de deelname van te jonge spelers. Bij overtreding van dit reglementsartikel zal dan ook aangifte worden gedaan bij de Tuchtcommissie van de KNVB district Oost.

Vervolg regionale bekercompetities senioren

Vanaf 22 augustus 2008 zijn er in diverse poules wedstrijden gespeeld in het kader van de regionale bekercompetities voor senioren categorie B. Hierbij is bij de mannen een onderscheid gemaakt in twee niveaus. Groep I betreft de elftallen in de reserve 4e- en 5e klassen; Groep II zijn de overige elftallen. Dit geldt voor zowel het zaterdag- als het zondagvoetbal.
Voor het eerst is dit jaar getracht rekenschap te houden met de door de overheid vastgestelde vakantiespreiding. Vandaar dat er in een aantal regio's en/of poules inmiddels al een beslissing is gevallen over de eindstand in de poule terwijl in andere poules nog wedstrijden zijn vastgesteld voor het weekend van 18 en 19 oktober 2008. Voorts zal de bekercompetitie in het weekend van 22 en 23 november 2008 een vervolg krijgen met de knock-out wedstrijden.

Baaldagen

Elftallen die uitkomen in de categorie B worden in de gelegenheid gesteld in de periode van 1 oktober tot en met 1 maart maximaal twee keer per elftal per seizoen een zogenoemde 'baaldag' aan te vragen. De aanvraag dient schriftelijk door de secretaris van de vereniging te worden ingediend en moet dinsdags voor de wedstrijddag om uiterlijk 12.00 uur in het bezit van de KNVB zijn! Deze aanvraag kan ingediend worden middels het groene formulier. In het pupillenvoetbal worden er geen baaldagen toegewezen, wedstrijden mogen vooruit dan wel in de week volgend op de wedstrijddatum worden gespeeld.
Indien mocht blijken dat een verzoek tot uitstel tot gevolg heeft dat een tegenstander reeds het voorgaande weekend c.q. het opvolgende weekend niet in actie zal komen, dan zal een ander elftal van de aanvrager hiervoor in aanmerking komen na overleg met de competitieleider.

Verzoeken tot vrijstelling c.q. verplaatsen van wedstrijden :
Verzoeken tot vrijstelling c.q. het verplaatsen van wedstrijden zullen te allen tijde schriftelijk moeten worden ingediend en zullen worden beoordeeld door de betreffende competitieleider. Gedurende het seizoen worden de clubs in de gelegenheid gesteld om in onderling overleg met tegenstander en scheidsrechter wedstrijden te verplaatsen zulks na overleg en met goedkeuring van de betreffende competitieleider. Voorwaarde is in dat geval dat de eventuele nieuwe wedstrijddatum is gelegen voor de door de KNVB vastgestelde wedstrijddatum dan wel uiterlijk de donderdag daaropvolgend.
Het kenbaar maken van het verplaatsen van een wedstrijd door middel van het groene formulier betekent derhalve niet automatisch dat het verzoek tot verplaatsing wordt gehonoreerd. Indien de competitieleider akkoord is met de betreffende wijziging, zal dit per kerend schrijven worden bevestigd. Mededelingen aan de afdeling wedstrijdzaken van de KNVB district Oost over het verzetten van wedstrijden naar een latere datum dan de periode die hiervoor als hierboven geldt kunnen derhalve niet worden gehonoreerd.


Week 41
Parkeeroverlast bij sportcomplex door nieuwe ziekenhuis

Door de komst van het nieuwe ziekenhuis is er sprake van parkeeroverlast bij de parkeerplaatsen van de voetbalverenigingen op sportpark de Rielerenk. Personeel en bezoekers van het ziekenhuis kunnen op het sportpark gratis parkeren, iets wat natuurlijk niet de bedoeling is. Het bestuur van Davo stuurde een mail naar de wethouder en naar de Deventer Sportraad. Hieronder de mail van Davo en de reacties.

Aan de wethouder van de Gemeente Deventer,
Aan de Deventer Sportraad,
Middels deze mail wil het bestuur van de Deventer Voetbalvereniging Davo aandacht vragen voor de "parkeerproblematiek/ overlast" van het
Deventer Ziekenhuis. Zoals bekend was er de vrees dat bezoekers en zeker ook werknemers van het ziekenhuis hun auto zouden
parkeren op de parkeerplaatsen van de sportverenigingen op de Rielerenk. De parkeerplaats van Davo ligt overigens het dichts bij het
ziekenhuis.
Was er in het begin nauwelijks sprake van overlast, nu merken wij dat er steeds meer bezoekers en werknemers van het ziekenhuis hun
auto parkeren op de parkeerplaats van Davo.
Overdag kan onze velden/schoonmaakploeg nauwelijks de auto nog kwijt en ook 's avonds en in het weekend wordt het mondjesmaat
steeds meer. Zelfs wordt er in de berm geparkeerd, om blijkbaar de loopafstand naar het ziekenhuis te verkleinen.
Het bestuur van Davo wil weten wat het standpunt van het gemeentebestuur en de sportraad is en in hoeverre en maatregelen zijn/worden
genomen.
In afwachting op uw reactie,
Namens het bestuur van DVV Davo,
Edwin Mulder
voorzitter

Reacties :
Geachte heer Mulder,
Dank voor uw mail. Ook ik had inmiddels geconstateerd, dat de overlast groter wordt. Het probleem wordt ambtelijk ook bekeken. Over enkele weken hoop ik u nader te kunnen berichten of en zo ja, wat we kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Berkelder
wethouder

Heer Mulder,
Wij zullen uw e-mail in de bestuursvergadering van 9 oktober a.s. nader bespreken.
Overigens hebben alle verenigingen op de Rielerenk inmiddels een brief ontvangen m.b.t. een gesprek dat wij hebben gehad met de directie van het ziekenhuis over de problematiek.(ook een afschrift naar DZ en Gemeente)
Uit eigen waarneming hebben we al wel geconstateerd dat het aantal auto's dat op de Rielerenk parkeert in de periode sinds de opening duidelijk is toegenomen.
Wij komen na onze bestuursvergadering snel op problematiek terug,
met vriendelijke groet,
Mannes Geltink


Week 42
Davo verlengt contract met Moespot Electronics

De firma Moespot Electronics heeft het sponsorcontract met Davo met 3 jaar velengd. De afgelopen 3 seizoen prijkte de naam al op het shirt van Davo 1. Het bestuur is zeer content met de verlenging van Moespot Electronics. Hieronder foto's van het ondertekenen van het contract.
Nieuwe maandbedragen contributie

Conform de beslissing in de algemene ledenvergadering wordt de contributie jaarlijks met 3% verhoogd.
Hieronder vanaf heden de nieuwe maandbedragen :

Senioren            
Junioren             
Pupillen            
Mini's                
Futsal    
Veld em futsal            
Niet spelend lid            
Dames niet spelend lid        
Donateur            

€ 12,92
€ 11,32
€ 10,26
€ 04,00
€ 11,32
€ 17,16
€ 09,00
€ 06,37
€ 25,00 per jaar
Week 43
Zeer geslaagde feestavond 30 Jaar Davo Disco

De 4e editie van 30 Jaar Davo Disco is een groot succes geworden. De opening was gelijk spetterend, want Moespot Electronics voerde wel een heel bijzondere lichtshow op. Daarna brachten de DJ's Berry Westervoorde, Kevin Moespot, Roy Westervoorde en Roel van der Vegt ons door de jaren 70-80-90. Om 22.00 uur kwam de bekende artiest. In de vorige edities waren dat Lucas & Gea, Arne Jansen en Jannes. Nu had de activiteitencommissie Stef Ekkel weten te strikken.
De ruim 100 aanwezigen gingen uit hun dak met "Wij hebben een woonboot".
Al met al een geweldig geslaagde avond ! En dat Davo leeft blijkt wel uit het jonge publiek. Davo 1 en Davo B1 gaven goed acte de presence.
Foto's zijn te zien op de fotopagina.
Stef Ekkel : Ster op 30 Jaar Davo Disco
Davo B1 en Davo C1 bekeren verder

Op zaterdag 18 oktober werden de laatste poulewedstrijden bekervoetbal junioren gespeeld. Davo A1 was helaas al uitgeschakeld, maar speelde nog wel verdienstelijk gelijk tegen WWNA A1. Davo B1 had genoeg aan een gelijkspel om verder te bekeren. Tegen Beatrix B1 werd er echter met maar liefst 1-13 gewonnen, zodat het ongeslagen naar de volgende ronde gaat. Hetzelfde deed Davo C1. Zijn wonnen met 4-0 van Activia C1 en gaan derhalve ook door. Bij de pupillen plaatsten Davo D1, Davo E1 en Davo F1 zich eerder voor de volgende ronde.

Week 44
Vergadering jeugdleiders en jeugdtrainers

Alle jeugdtrainers en jeugdleiders worden uitgenodigd voor een vergadering met de jeugdcommissie op maandag 10 november a.s. De aanvang is om 19.30 uur. Gezien het belang van de vergadering wordt elke trainer/leider geacht aanwezig te zijn.

Datum jeugdkamp 2009 bekend

In 2009 gaat de jeugd van Davo wederom op kamp naar Lingen in Duitsland. We gaan in het weekend van 19 juni t/m 21 juni. Uiteraard volgt nog de nadere informatie.

Informatie over Sinterklaasfeest bij Davo

Beste ouders en voetballertjes van DAVO,
Het is bijna weer zover, Sinterklaas en zijn Pieten staan te trappelen om naar Nederland te komen.
Ook dit jaar zal Sinterklaas en zijn Pieten wederom een bezoek aan DAVO brengen en wel op:
ZATERDAG 29 NOVEMBER
De kinderen worden om 14.00 uur verwacht in het DAVO clubhuis, u kunt de kinderen tegen 16.00 uur weer ophalen.
Toegang voor de mini pupillen en F pupillen en kinderen van DAVO leden van 4 t/m 8 jaar.
Sinterklaas heeft besloten om dit jaar cadeautjes te geven die te maken hebben met de voetbalsport, u als ouder kunt aangeven wat het beste is voor uw kind door op onderstaand antwoordstrookje uw keuze aan te vinken.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dit strookje inleveren bij je leider of jeugdcommissie uiterlijk op woensdag 29 oktober
Naam:……………………………………………………../ komt wel / niet
Team:………………………………………………………/ leeftijd:……………………………
- Scheenbeschermers
- Bal
- Keepers handschoenen
- Voetbaltas

Nieuwe jacks voor het jeugdkader

Vanaf heden ziet het jeugdkader van Davo er picobello uit. Elke jeugdleider en jeugdtrainer heeft een windjack gekregen voor de zaterdag en voor de trainingsvonden. Voorzien van het Davo logo en op de achterzijde de tekst Jeugd Davo.

Vervolg bekercompetitie lagere elftallen

Zoals bekend zijn zowel Davo 2, Davo 3 als Davo 4 eerste geworden in de bekerpoule en hebben zich daarmee geplaatst voor de knock out fase. Op zondag 23 november wordt de 1/8 finale gespeeld. Wedstrijden zijn :
Davo 2 - Victoria Boys 7
Veensche Boys 6 - Davo 4
Davo 3 is vrijgeloot en plaatst zich direct voor de kwartfinale.

Week 45
Terugkeer damesvoetbal bij Davo

De kans is zeer aanwezig dat het damesvoetbal weer terugkeert bij Davo. Een aantal jonge dames hebben de handen ineen gestoken en willen na de winterstop voor Davo uitkomen. Binnenkort volgen er gesprekken.

Bericht voor het barpersoneel

Zoals u wellicht via diverse campagnes reeds vernomen heeft, voert de overheid een actief beleid ter
voorkoming van schadelijk alcoholgebruik. De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) heeft dit jaar nieuwe
cijfers gepresenteerd over controles in 2007 op leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in sportkantines.
Uit deze controle is gebleken dat de controle op leeftijdsgrenzen bij 70% van de geïnspecteerde
sportverenigingen niet of niet op de juiste manier plaatsvindt.
De KNVB adviseert u erop toe te zien dat barvrijwilligers bij twijfel over de leeftijd naar een legitimatiebewijs
moeten vragen. De boetes bij overtreding van de leeftijdsgrenzen bedragen € 900 (1e keer), €
1.800 (2e keer) en € 3.600 (3e keer).
De KNVB ondersteunt de verenigingen sinds jaar en dag door de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik
(IVA) te organiseren, waarmee barvrijwilligers worden geïnstrueerd hoe te handelen gelet op
de bepalingen in de Drank- en Horecawet. De huidige IVA wordt momenteel herzien. NOC*NSF, de
KNVB en andere sportbonden verwachten dat de nieuwe IVA op niet al te lange termijn gereed zal zijn.
U wordt uiteraard hiervan op de hoogte gehouden.
Het hanteren van de leeftijdsgrenzen is een belangrijk onderdeel van deze instructie. Om uw barvrijwilligers
hierin te kunnen ondersteunen heeft het Trimbosinstituut in samenwerking met NOC*NSF, de
KNVB en andere sportbonden een toolkit ontwikkeld waarmee de kantine kan worden uitgerust. Barvrijwilligers
krijgen hiermee diverse tools in handen om de verplichte controle op de leeftijdsgrenzen te kunnen
uitvoeren. Deze toolkit zult u naar verwachting in de maand november van het Trimbosinstituut ontvangen.
De KNVB adviseert u zorgvuldig gebruik te (laten) maken van deze toolkit. VWA zal de sportkantines
volgend jaar opnieuw controleren. Vanzelfsprekend dienen de resultaten dan positiever te zijn. De kantine
bij de voetbalvereniging zorgt voor een niet te onderschatten belangrijke toegevoegde waarde in de
club. Des te belangrijker is het om met het schenken van alcohol zorgvuldig om te blijven gaan.