Voetballer

Nieuws

10 sep 2021

Ledenvergadering op vrijdag 15 oktober


Op vrijdag 15 oktober a.s. is er de algemene ledenvergadering. Buiten dat de cijfers van clubkas en exploitatie over het seizoen 2020-2021 worden gepresenteerd is en een zeer belangrijke bestuursverkiezing.
Edwin Mulder stopt na 28 jaren als voorzitter definitief en Dinie Westervoorde stopt na 18 jaren als secretaris definitief. De overige bestuursleden Berry Westervoorde en Joey van Reem zijn herkiesbaar.
Berry Westervoorde stelt zich kandidaat als voorzitter en Joey van Reem stelt zich kandidaat als secretaris.
Uiteraard kunnen leden zich tegenkandidaat stellen als voorzitter en secretaris. Daarnaast zijn kandidaten nodig voor penningmeester en een tweetal bestuursleden algemeen.
(Tegen)kandidaten kunnen zich via de mail info@dvvdavo.nl kandidaat stellen. Dit uiterlijk voor 08 oktober a.s. 
Willen leden vooraf informatie over een bestuursfunctie, dan kunnen zij zich in verbinding stellen met Edwin Mulder.
Dit is een buitengewoon belangrijke vergadering, omdat een bestuur in omvang van 5 personen noodzakelijk is voor de toekomst van onze mooie 103 jarige club.

Deel dit artikel op social media: