Voetballer

Nieuws

1 okt 2020

Maatregelen COVID-19 op een rij


Bijgaand de laatste update van de KNVB. Lees het allemaal goed door.

Blijven de amateurvoetbalcompetities doorgaan ondanks de extra aangekondigde maatregelen?
Ja. Alle amateurvoetbalcompetities in zowel het veld- als zaalvoetbal blijven ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema. Het is veilig en verantwoord om te blijven voetballen, mede dankzij de protocollen die de afgelopen periode zijn opgesteld en uitgevoerd om een verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken en te houden. Ook is het geen garantie dat er over drie weken wel weer met publiek gevoetbald mag worden. Daarom blijven we voetballen, zolang het mogelijk en verantwoord is.

Waarom mag er geen publiek meer aanwezig zijn bij trainingen/wedstrijden?
Vanwege de zorgwekkende landelijke besmettingscijfers heeft de overheid besloten dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de wedstrijden/trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Probeer als thuisspelende vereniging vooraf duidelijke afspraken te maken met de bezoekende vereniging over het aantal ouders/begeleiders die per uitspelend jeugdteam het terrein als ‘chauffeur’ mogen betreden. Beperk in deze situaties de aanwezigheid van ouders/begeleiders tot het noodzakelijke om spelers op de wedstrijdlocatie te krijgen. Communiceer als club jouw clubspecifieke richtlijnen ook duidelijk op jouw website en aan de poort om discussie te voorkomen.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) die scheidsrechter is naar een wedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
ee. Ouders van scheidsrechters (t/m 19 jaar) zijn noodzakelijk voor de organisatie van wedstrijden en vallen niet onder toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd.

Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn?
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is hierop uitgezonderd. Een voetbalteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Voor en na afloop van de training/wedstrijd geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor sporters vanaf 18 jaar wel.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen na het sporten ook voor jongeren?
De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen t/m 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden deze maatregelen wel. Dus ook voor en na het sporten.

Geldt de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dit betekent dus dat iedereen na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaat. Zij blijven dus ook niet kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat zij dan worden gezien als toeschouwers.

Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel gebruiken?
De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:
Wedstrijdsecretariaat
Bestuurskamer
Operationeel commissie overleg
Trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

Stuurt de KNVB de komende weken waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. naar wedstrijden?
Ja. Waarnemers, rapporteurs, scheidsrechterbegeleiders e.d. blijven wedstrijden bezoeken. Dit vanwege hun rol rondom de organisatie van wedstrijden en het waarborgen van de continuïteit van het voetbal.

Stuurt de KNVB de komende weken scouts naar verenigingen?
Nee. KNVB-scouts zullen de komende drie weken geen bezoeken brengen aan verenigingen.

Is het toegestaan om een consumptie aan te bieden aan vrijwilligers?
Ja. Een consumptie zoals een kopje koffie/thee aanbieden aan vrijwilligers rondom trainingen/wedstrijden is toegestaan zolang de kantine en horeca gesloten blijft.

Is pers/media welkom bij wedstrijden?
Vanuit de huidige regelgeving is dit niet duidelijk. Bespreek de aanwezigheid van pers/media met de lokale autoriteiten. Hou het aantal in ieder geval beperkt. Zorg ervoor dat zij niet in contact komen met spelers en begeleiders en dat zij na de wedstrijd de accommodatie direct verlaten.

Zijn geblesseerde spelers welkom op de sportaccommodatie om wedstrijden te bekijken?
Nee. Geblesseerde spelers nemen geen deel aan de wedstrijd en hebben geen noodzakelijke rol bij het organiseren van de wedstrijden en zijn daarom niet welkom op de sportaccommodatie.

Is het toegestaan om naar de regio Den Haag, Amsterdam en/of Rotterdam af te reizen voor het spelen van een voetbalwedstrijd?
Ja. Voor het beoefen van sport gelden voor deze regio’s geen reisbeperkingen.

Deel dit artikel op social media: