Voetballer

Nieuws

16 jun 2020

Coronamaatregelen per 01 juli


Per 1 juli 2020 worden de coronaregels weer versoepeld. In de gemeente Deventer gelden dan de volgende versoepelingen en maatregelen. 
Algemeen 
Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 

Wedstrijden, toernooien en evenementen
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.

Coronacoördinator 
De regel dat er een coronacoördinator aanwezig is bij een sportactiviteit blijft van kracht. Deze dient herkenbaar te zijn op de locatie. Een coronacoördinator hoeft geen apart persoon te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een trainer zijn.

Opening sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants 
Op sportlocaties mogen sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants per 1 juli weer open. Hierbij zijn de protocollen van Koninklijke Horeca Nederland leidend. Klik hier voor deze protocollen. In de gemeente Deventer geldt er geen meldingsplicht voor de opening van horeca op uw vereniging. Zorg er wel voor dat alle protocollen op de juiste manier worden gevolgd!

Bijeenkomsten
Er mogen weer bijeenkomsten plaatsvinden met in achtneming van de 1,5 meter regel. Met bijeenkomsten worden bestuurs- en commissievergaderingen en bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten bedoeld. Deze kunnen plaatsvinden in de daarvoor bedoelde ruimten op de sportlocatie zoals een bestuurskamer, commissiekamer of kantine. Klik hier voor alle actuele informatie van de Rijksoverheid.

Ouders/toeschouwers op de buitensportaccommodatie
Per 1 juli is het weer toegestaan om ouders, verzorgers en toeschouwers toe te laten op de sportaccommodatie. Echter blijft de 1,5 meter regel bestaan en blijft het advies om drukte te voorkomen. Bij wedstrijden en toernooien zijn toeschouwers weer welkom. Net als bij trainingen. De gemeente Deventer adviseert om zo min mogelijk ouders bij trainingen aanwezig te laten zijn. Indien ouders wel aanwezig willen zijn bij een training, kunnen deze (na aanmelding) zoveel mogelijk in de kantine of op het terras plaats nemen. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals spreekkoren en schreeuwen, is niet toegestaan.

Belangrijke informatie sporten in openbare ruimte
Afgelopen periode hebben veel sportaanbieders de activiteiten in de openbare ruimte georganiseerd. De gemeente Deventer bedankt alle sportaanbieders die de Deventenaar in weer in beweging hebben gebracht. Nu het vanaf 1 juli weer mogelijk is om in de binnenruimte te sporten, vragen wij om sportaanbieders die voor de coronacrisis in een binnensportaccommodatie sport- en beweegactiviteiten aanboden weer naar binnen te gaan om zo overlast in de buitenruimte tegen te gaan. 
Wat betekent dit voor meldingen van sporten in de openbare ruimte? 
De gemeente Deventer gaat uit van een overgangsperiode tot vooralsnog 1 september;
Indien uw sport vóór de coronacrisis in een binnenruimte plaats vond, dient het buiten sporten te worden afgebouwd en vanaf 1 juli al zoveel mogelijk naar de oorspronkelijke binnenlocatie te worden verplaatst.
Buiten sporten gedurende 7 dagen per week, de gehele dag, wordt niet meer toegestaan vanaf 1 juli. Zeker niet als rondom de locatie mensen wonen. De hoeveelheid dagen en tijdstippen buiten moet (drastisch) omlaag. 
Wanneer een sportaanbieder voor de coronacrisis een activiteit al in de openbare ruimte heeft georganiseerd, kan deze plaats blijven vinden in de openbare ruimte. Hierbij blijft een meldingsplicht gelden. Denk hierbij aan een bootcampgroep of powerwalken.

 

Deel dit artikel op social media: