Voetballer

Nieuws

11 mei 2020

Onderzoek sportverenigingen


Van de Nederlandse sportverenigingen maakt veertig procent zich zorgen over het voortbestaan. Dit blijkt uit ‘De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen’, het vanochtend gepubliceerde onderzoek van het Mulier instituut. Uit dit onderzoek blijkt ook dat een kwart van de sportverenigingen verwacht zonder hulp en ondersteuning niet te overleven. De zorgen van de sportverenigingen zijn vooral gebaseerd op een verwacht verlies van leden/vrijwilligers en hoge inkomstenderving. Verder verwacht twintig procent van de sportverenigingen dat een deel van de bestaande leden hun lidmaatschap gaat opzeggen. Van de begrote inkomsten voor heel 2020 wordt naar verwachting gemiddeld bijna dertig procent misgelopen. Vooral grote sportverenigingen met eigen accommodaties hebben het zwaar. Dit gevaar dreigt ook voor veel voetbalclubs. Het kan zijn dat er hierdoor straks clubs zijn die de deuren niet meer kunnen openen. Nederland telt 1,2 miljoen amateurvoetballers en bijna 3.000 voetbalverenigingen.
Corona noodfonds sport
Het kabinet stelt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor de sportverenigingen, waaronder ook de voetbalverenigingen. Als gevolg van de coronamaatregelen, lopen de clubs omzet mis terwijl de vaste lasten doorlopen. Met de 110 miljoen euro komt het kabinet tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen. Het Mulier Instituut was gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten gaat het kabinet kijken in hoeverre aanvullende steun nodig is.
Financiële hulp van Oranjespelers, ING en KNVB
Eerder werd al bekendgemaakt dat er vanuit de Oranjespelers (Nederlands elftal, de OranjeLeeuwinnen en Jong Oranje), hoofdsponsor ING en de KNVB een financieel steunpakket voor het amateurvoetbal is opgezet. Dit pakket bestaat uit donaties van de Oranjespelers en ING, terwijl de KNVB geld van amateurclubs eerder beschikbaar gaat maken en extra geld uit eigen middelen aan het pakket toevoegt. Dit versterkt de financiële positie van deze clubs waardoor zij uitzicht kunnen houden op een goede herstart van het verenigingsleven.De Oranjespelers hebben aangegeven graag hun steentje te willen bijdragen aan een sterk amateurvoetbal, een belangrijk en maatschappelijk relevant netwerk van 3.000 verenigingen met in totaal duizenden vrijwilligers en 1,2 miljoen voetballers van jong tot oud. De plek waar ze zelf allemaal ooit zijn begonnen.

Deel dit artikel op social media: