Voetballer

Nieuws

1 mei 2020

Nieuws Covid-19 en de trainingen


Op dinsdag 21 april jl. is er namens de overheid bekend gemaakt dat de jeugd met ingang van 28 april 2020 weer mag gaan sporten.
In de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar is sporten in groepsverband toegestaan, zij vallen buiten de 1,5 meter regel. De leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar mag sporten met inachtneming van de 1,5 meter afstand regel.
De afgelopen week is er nauw overleg geweest met de Gemeente Deventer het Deventer Sportbedrijf en de KNVB waarin besproken is hoe een en ander geregeld dient te worden. Elke activiteit moet vooraf gemeld c.q. aangevraagd worden bij de Gemeente Deventer, die beoordeeld of de club aan de voorwaarden voldoet die gesteld worden om te kunnen en mogen sporten.
U moet hier denken aan aanwezigheid van een Corona-coördinator, beschikken over een AED, EHBO, aparte aan en afvoer route, ontsmettingspunt voor handen, benodigdematerialen ontsmetten, instructies voor zowel de trainers/leiders/deelnemers en ouders.

Minimale vereisten om sportactiviteiten uit te voeren : 

• Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente;
• Zorg dat te allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten; 
• Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht; 
• Instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren; 
• Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie; 
• Instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag; 
• Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs; 
• Stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt; 
• Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie; 
• Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht; 
• Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden; 
 
• Houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; 
• Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes); 
• Stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd 

Instructies trainers:

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven; 
• Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling; 
• Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 
• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; 
• Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
• Maak vooraf (gedrag)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
• Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 
• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
• Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
• Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
• Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
• Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; 
• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; 
• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• Was of desinfecteer je handen na iedere training; 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 

Voor de deelnemers:

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
• Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
• Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
• Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
• Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; 
• Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
• Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; 
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
• Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 

 
Voor ouders en verzorgers:

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
• Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
• Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; 
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
• Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden; 
• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 
• Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

Ook al zou de Dvv Davo kunnen voldoen aan deze gestelde voorwaarden dan is het praktisch gezien onmogelijk om op ons sportcomplex deze ten uitvoer te brengen. Reden hiervan is dat alle natuurgrasvelden op het gehele sportcomplex de Rielerenk door het Deventer Groenbedrijf in groot onderhoud zijn genomen.

Wij zien dan ook geen mogelijkheden om onze kinderen bij Dvv Davo te laten sporten, en uitwijkmogelijkheden naar kunstgrasvelden op de complexen van andere sportverenigingen in Deventer is één van de opties die komende week onderzocht zal gaan worden. Onze jeugdafdeling is momenteel bezig met een inventarisatie van het aantal teams, trainers en begeleiders die gebruik zouden willen maken van een eventueel aanbod om elders in Deventer te kunnen starten met hun trainingen. Wij vinden het gezien de complexheid van bovengenoemde instructies en de verantwoordelijkheid voor onze leden een behoorlijkeuitdaging. Wij hopen mits de genomen maatregelen worden versoepeld, in augustus als de velden zijn vrijgegeven het nieuwe seizoen kan starten voor onze gehele vereniging.

Als er zich nieuwe ontwikkelingen voor gaan doen, zullen wij u via de website informeren over hoe uw verenging hiermee omgaat.

Voor nu houdt vol, stay-safe en blijf vooral gezond zodat we elkaar hopelijk straks als het nieuwe seizoen weer van start gaat, bij onze fantastische vereniging kunnen begroeten.

Het bestuur van Dvv Davo.

Deel dit artikel op social media: