Voetballer

Nieuws

6 jan 2020

Algemene ledenvergadering op maandag 20 januari 2020


Op maandag 20 januari 2020 is er de algemene ledenvergadering. De vergadering is enkel toegankelijk voor leden van Davo vanaf 16 jaar. De aanvang 20.00 uur. Het is een belangrijke vergadering, dus het bestuur hoopt op een grote opkomst. Bij verhindering afmelden via de mail : info@dvvdavo.nl.
De agenda luidt als volgt :
1. Opening voorzitter
2. Mededelingen
3. Verslag van de clubkas
4. Verslag van de exploitatie
5. Verslag en verkiezing kascommissie
6. Bestuursverkiezing (zie onder voor meer info)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bestuursverkiezing :
Edwin Mulder (voorzitter). Aftredend en niet herkiesbaar. Edwin heeft besloten na 26 jaar voorzitterschap en ruim 30 jaar bestuurslid om te stoppen.
Dinie Westervoorde (secretaris). Aftredend en niet herkiesbaar. Dinie heeft besloten na 16 jaar secretaris te zijn om te stoppen.
Berry Westervoorde (penningmeester). Aftredend en niet herkiesbaar. Berry heeft besloten na 6 jaar penningmeester te zijn om te stoppen.
Jonnie Niehaus (bestuurslid). Aftredend en niet herkiesbaar. Jonnie heeft besloten na 6 jaar bestuurslid om te stoppen.
Door privé omstandigheden zijn de bestuursleden Michel Elshof en Henk Schepers eerder dit seizoen uit het bestuur gestapt. Zij zijn beiden niet herkiesbaar.
Joey van Reem loopt momenteel een soort van stage binnen het bestuur. Hij is kiesbaar als bestuurslid.
Kandidaat bestuursleden kunnen dit kenbaar maken via de mail : info@dvvdavo.nl.
Het huidige bestuur is bereid nieuwe bestuursleden tot het eind van het seizoen in te werken en wegwijs te maken.
Mochten er geen nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn, dan volgt een buitengewone ledenvergadering.

 

Deel dit artikel op social media: