Voetballer

Nieuws

9 jan 2023

Algemene ledenvergadering op vrijdag 13 januari 2023


Op vrijdag 13 januari a.s. vindt de algemene ledenvergadering plaats. Aanvang om 20.00 uur. Toegang voor leden vanaf 16 jaar.

Agenda:

 1. Opening
 2. Beknopt verslag vorige ALV (er zijn destijds geen notulen gemaakt)
 3. Financieel Verslag Penningmeester
 4. Financieel verslag exploitatie
 5. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
 6. Verkiezing bestuur
 7. Mededelingen
 8. Contributie
 9. Rondvraag

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Voorzitter: Jack Souilljee
 • Secretaris: Joey van Reem

Aftredend en herkiesbaar:

 • Penningmeester: Jan Willem Schepers
 • Algemeen bestuurslid: Rudi Groenink

Kandidaat bestuurslid:

 • Kandidaat voorzitter: Gertie de Vries (+/+ Coördinator voetbalzaken)
 • Kandidaat secretaris: Volkan Ince (+/+ Jeugdzaken)
 • Kandidaat bestuurslid: Raymond Pinkster (Voetbalzaken senioren)

Jack Souilljee (Coördinator Horeca) en Michel Elshof (Coördinator sponsorzaken) blijven in de Stuurgroep 2.0 van Davo. Er kunnen zich geen (tegen)kandidaten meer aanmelden voor een bestuursfunctie de deadline was op vrijdag 2 december 2022.

Deel dit artikel op social media: