Voetballer

Nieuws

7 dec 2022

Algemene ledenvergadering op vrijdag 13 januari 2023


BELANGRIJK
De ledenvergadering op donderdag 15 december gaat NIET door. Door een overvolle agenda voor de feestdagen van enkele mensen die beslist aanwezig moeten zijn is dit niet realiseerbaar. Nieuwe datum is VRIJDAG 13 JANUARI OM 20.00 UUR. Onze excuses hiervoor maar soms gaan de zaken iets anders dan gewenst.
Het bestuur van DVV Davo

Agenda:
1. Opening
2. Beknopt verslag vorige ALV (er zijn destijds geen notulen gemaakt)
3. Financieel Verslag Penningmeester
4. Financieel verslag exploitatie
5. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
6. Verkiezing bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar:

Voorzitter > Jack Souilljee
Secretaris > Joey van Reem
Aftredend en herkiesbaar:
Penningmeester Jan Willem Schepers
Algemeen bestuurslid Rudi Groenink
Kandidaat bestuurslid:

Kandidaat voorzitter > Gertie de Vries (+/+ Coördinator voetbalzaken)

Kandidaat secretaris > Volkan Ince (+/+ Jeugdzaken)

Kandidaat bestuurslid > Raymond Pinkster (voetbalzaken senioren)

NB.

Jack Souilljee (Coördinator Horeca) en Michel Elshof (Coördinator sponsorzaken) blijven in de Stuurgroep 2.0 van Davo.


Er kunnen zich geen (tegen) kandidaten meer aanmelden voor een bestuursfunctie de deadline was op vrijdag 2 december 2022.

Bijwonen van de ledenvergadering is alleen toegestaan voor de leden van Davo > minimum leeftijd is 16 jaar.

7. Mededelingen
8. Contributie verhoging
9. Rondvraag

 

  • Wij rekenen op ieders aanwezigheid op deze belangrijke ledenvergadering.

 

 

 

Deel dit artikel op social media: