Voetballer

Lidmaatschap Davo

Aanmelden als lid
Het aanmelden van nieuwe leden vindt plaats door het bestuur van Davo.  Nieuwe leden moeten een legitimatiebewijs meenemen. 

Elk nieuw lid vult het aanmeldingsformulier in, waarin hij/zij accoord geeft voor automatische incasso van de contributie.

Bedanken als lid
Het bedanken als lid van Davo kan uitsluitend schriftelijk of via de mail. Tijdens het seizoen bedanken als lid betekent, dat de contributie tot en met einde seizoen betaald moet worden. De laatse maand van een seizoen is juni 2024.
Bedanken na 15 juni 2023 betekent dat het resterend contributiejaar betaald zal moeten worden, m.a.w. in dit geval het seizoen 2023-2024.

Overschrijving naar een andere vereniging kan alleen geschieden, wanneer de contributie is voldaan en kleding/materialen in bruikleen in goede staat zijn ingeleverd.

Contributie per maand

Senioren € 19,00
Junioren € 16,00
Pupillen € 15,00
Zaalvoetbal € 16,00
Veld en zaalvoetbal € 23,00
Niet spelend lid € 12,50
Dames niet spelend lid € 8,50
Donateur € 37,50 per jaar


Kledingplan
Davo heeft een kleding lease plan. Elk voetballend lid betaalt € 12,00 per seizoen aan de kleding outfit. Dit bedrag zit in de maandelijkse contributie.

Contribtieachterstand
Bij een contribtieachterstand van 3 maanden volgt een speelverbod.

Gele kaarten en rode kaarten
Spelers die tijdens een wedstrijd een gele – of rode kaart oplopen, moeten deze zelf betalen. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier geeft de speler aan accoord te gaan met automatische incasso van het verschuldigde bedrag.

Normen en waarden
De Deventer Voetbalvereniging Davo heeft normen en waarden als een belangrijk speerpunt staan.
Hieronder een uitéénzetting :

Spelers/speelsters:

 • Respecteer de voetbalsport en iedereen die daarmee bezig is.
 • Behandel alle deelnemers op een gelijke manier.
 • Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij de sport.
 • Zorg ervoor dat je samen staat voor een faire sport.
 • Wees zuinig op de spullen van Davo, medespelers en de tegenstander.
 • Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een prettige wedstrijd en bedank ze na afloop ook, of feliciteer ze met het behaalde succes.
 • Na de training of wedstrijd is douchen verplicht.

Ouders:

 • Stimuleer je zoon of dochter altijd om naar de trainingen en de wedstrijden te gaan.
 • Toon belangstelling voor je zoon of dochter en ga dus zoveel mogelijk mee naar de club.
 • Verliezen hoort ook bij de sport.
 • Als je zoon of dochter talent heeft merken we het echt wel op.
 • Laat het coachen over aan de coach of begeleiding.

Trainers/ begeleiders:

 • Wees redelijk in de eisen wat betreft de tijd, de energie en het enthousiasme van de jeugdige spelers/speelsters.
 • Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer de spelers/speelsters dat de spelregels afspraken zijn waaraan iedereen zich heeft te houden.
 • Zorg voor goede scheidsrechters en voor een goede ontvangst en begeleiding.
 • Geef de tegenstanders een goede en gastvrije ontvangst.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is maar een onderdeel van het spel.
 • Verliezen is dat trouwens ook.
 • Demotiveer rookgedrag en alcoholgebruik bij de jeugd.